За нас

ЕВАНС е регистриран като дружество с ограничена отговорност в Благоевградския окръжен съд през есента на 2005 г.

Дружеството е наследник на ЕТ Екатерина Димитрова, основана през 2000 г.
Основната дейност е търговска дейност със санитарни и хигиенни материали.

Компанията успешно защитава мисията си да работи в интерес на многобройните си клиенти благодарение на силно изградения екип от силно мотивирани млади и динамични хора със съвременно мислене, работещи в перфектна синхронност и справяне с нови и нови предизвикателства.

ЕВАНС стриктно изпълнява ангажиментите и отговорностите към клиентите, спазвайки договореното време и адекватно изпълнява съответните доставки.
Като цяло отговаря на високите изисквания и динамика на българския пазар, „ЕВАНС“ ЕООД може да бъде вашият успешен партньор.

    Пишете ни!